Labyrint - středisko volného času Kladno

 Instagram

 
 
slideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshow

Výtvarné činnosti

obrázek

Barvínek

Labyrint

Kroužek je přípravou na výtvarné aktivity, které děti čekají ve škole. Jeho cílem je naučit děti správně držet pastelku a štětec, kreslit pastelkami, tuší a inkoustem, malovat vodovými barvami, ale především rozvíjet chuť k tvoření pod vedením zkušené paní učitelky.

Určeno: pro děti od 4 do 6 let
 
Schůzky: pondělí od 16.30 do 18.00 hodin

Zahájení: 8. 10. 2018

Ukončení: červen 2019

Zápisné: 1 950 Kč

Vedoucí: Mgr. Jana Géringová

Info: Jana Hromasová, 601 369 398, jana.hromasova@labyrint-svc.cz

 

Paleta

Labyrint

Kroužek je určený pro tvořivé a talentované děti, které se chtějí naučit lépe kreslit a zvládat základní i méně obvyklé výtvarné techniky. Je zaměřený především na plošnou tvorbu – tedy malování, kreslení, kombinované techniky. Seznámíme se s rozmanitými výtvarnými materiály, budeme i hodně experimentovat.

Určeno: pro děti od 9 do 14 let
 
Schůzky: středa od 15.30 do 17.00 hodin

Zahájení: 17. 10. 2018

Ukončení: květen 2019

Zápisné: 2 600 Kč

Info: Jana Hromasová, 601 369 398, jana.hromasova@labyrint-svc.cz

 

Výtvarná dílna: Cestujeme Evropou

Labyrint

Kroužek je určený pro tvořivé a zvídavé děti, které se zajímají o všelijaké vyrábění - převážně prostorové tvoření z rozmanitých materiálů a různými technikami. Inspirací pro naše tvoření budou jednotlivé státy Evropy - jejich kulturní zajímavosti, takže se i malinko procvičíme v zeměpisu a v rámci našich projektů zjistíme dost informací o světadílu, který obýváme.

Určeno: pro děti od 9 do 15 let
 
Schůzky: čtvrtek od 15.30 do 17.30 hodin

Zahájení: 11. 10. 2018

Ukončení: květen 2019

Zápisné: 2 600Kč

Vedoucí: Jana a Karolína Červinkovy

Info: Jana Hromasová, 601 369 398, jana.hromasova@labyrint-svc.cz

 

Trendy výtvarné inspirace pro dospívající

Labyrint

Zajímavé výtvarné techniky speciálně určené pro starší děti a mladé lidi. Např.: malba podle fotografie, výtvarný návrh, jímž hledáme svůj styl, základy postavy, skupinový portrét, vytvoření fotopříběhu, nové logo pro oblíbenou hudební skupinu, automobilový design atd.

Určeno: pro mládež
 
Schůzky: úterý od 17.00 do 18.00 hodin

Zahájení: 25. 9. 2018

Ukončení: červen 2019

Zápisné: 2 500 Kč

Info: Romana Tintěrová, 312 247 640

 

Tvoříček 1

Labyrint

Kroužek bude veden zábavnou formou, umožňující seznámení s různými materiály i technikami, přiměřeně věku dětí. Zaměříme se na rozvoj motorických dovedností, výtvarného vyjádření a podporu kreativního myšlení.

Určeno: pro předškolní děti
 
Schůzky: úterý od 17.00 do 18.00 hodin

Zahájení: říjen 2018

Ukončení: květen 2019

Zápisné: 1 950 Kč

Vedoucí: Bc. Zuzana Pelcová 

Info: Mgr. Alena Loučanská, 601 369 382, alena.loucanska@labyrint-svc.cz

 

Tvoříček 2

Labyrint

Kroužek bude veden netradičním zábavným způsobem, podporujícím rozvoj kreativity a radost z dosaženého výsledku. Budeme spojovat výtvarné techniky a vyrábění z rozličných materiálů.

Určeno: pro děti mladšího školního věku
 
Schůzky: úterý od 18.00 do 19.30 hodin

Zahájení: říjen 2018

Ukončení: květen 2019

Zápisné: 2 200 Kč

Vedoucí: Bc. Zuzana Pelcová

Info: Mgr. Alena Loučanská, 601 369 382, alena.loucanska@labyrint-svc.cz

 

VÝTVARNÝ KOUTEK PRO RODIČE S DĚTMI

Labyrint klub Spirála

Kreativní kroužek pro nejmenší děti a jejich rodiče. Malování, lepení, trhání, mačkání, motání i patlání prstovými barvami. Seznamování s různými materiály, hmotami i přírodninami.

Určeno: pro děti od 1,5 do 3 let
 
Schůzky: pondělí od 9.30 do 10.30 hodin

Zahájení: 1. 10. 2018

Ukončení: 3. 6. 2019

Vstupné: 90 Kč/hodina

Vedoucí: Petra Brnadová

Info: Bc. Jana Jelínková, 601 369 401, jana.jelinkova@labyrint-svc.cz

 

Výtvarňáček 1.

Labyrint klub Spirála

Děti se v tomto výtvarném kroužku učí samostatně tvořit a rozvíjet kreslicí schopnosti, dále kreslit ucelené obrázky, rozvíjet vlastní fantazii, posouvat své výtvarné hranice. Také si vyzkoušejí nové výtvarné a tvořící techniky herní formou. Během programu jsou používány všechny dostupné výtvarné materiály a způsoby malování. Důraz se klade na používání barev, stříhání, procvičování jemné motoriky.

Určeno: především pro děti od 4 do 6 let

Schůzky: pondělí od 16.00 do 17.00 hodin

Zahájení: 1. 10. 2018

Ukončení: 6. 6. 2019

Zápisné: 2 200 Kč

Vedoucí: Petra Brnadová

Info: Lucie Žáková, 702 032 409, lucie.zakova@labyrint-svc.cz

 

Výtvarňáček 2.

Labyrint klub Spirála

Děti se v tomto výtvarném kroužku učí samostatně tvořit a rozvíjet kreslicí schopnosti, dále kreslit ucelené obrázky, rozvíjet vlastní fantazii, posouvat své výtvarné hranice. Zaměřeno jak na tradiční výuku – kresba a malba, tak na netradiční techniky, které si děti mohou na hodinách vyzkoušet: decoupage, land art, kašírování, scrapbook či síto tisk.

Určeno: především pro děti od 6 do 10 let
 

Schůzky: pondělí od 17.00 do 18.00 hodin

Zahájení: 1. 10. 2018

Ukončení: 6. 6. 2019

Zápisné: 2 200 Kč

Vedoucí: Petra Brnadová

Info: Lucie Žáková, 702 032 409, lucie.zakova@labyrint-svc.cz

 

Výtvarňák pro náctileté

Labyrint klub Spirála

Ve výtvarném kroužku se žáci učí základům kresby a malby. Naučíme se vnímat prostorovou orientaci a perspektivu, míchat a cítit barvy. Zkusíme si všechny výtvarné žánry - portrét, figuru, zátiší a krajinomalbu různými výtvarnými technikami. Tyto hodiny jsou zaměřeny jak na výtvarnou přípravu na střední umělecké školy, tak na rozvíjení osobních výtvarných dovedností.

Určeno: pro děti od 10 let
 
Schůzky: úterý od 17.00 do 19.00 hodin

Zahájení: 9. 10. 2018

Ukončení: 4. 6. 2019

Zápisné: 3 500 Kč

Vedoucí: Linda Pokorná

Info: Lucie Žáková, 702 032 409, lucie.zakova@labyrint-svc.cz

 

  ZŘIZOVATEL

MEDIÁLNÍ PARTNEři

  

HLAVNÍ PARTNEŘI