Labyrint - středisko volného času Kladno

 Instagram

 
 
slideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshow

První pomoc zážitkem5.5.2017

Základy první pomoci jsou dovedností, kterou pedagogové volného času velmi nutně potřebují. Přes veškerou opatrnost může na akcích a táborech dojít k drobnějším i závažnějším nehodám, a je mimořádně důležité, být na ně připraven.

Jeden z kurzů první pomoci jsme absolvovali už loni. Tentokrát byl zaměřen konkrétněji, na pomoc dětem, protože právě s dětmi naši pedagogové pracují nejčastěji a pravděpodobnost, že se setkají právě s úrazy dětí, je vyšší než pokud jde o úrazy dospělých.

Prožitkový seminář, který pro nás zorganizovala firma PrPom, byl tedy pro nás velmi přínosný.  

 

První část semináře byla poměrně standardní – povídání o základech první pomoci. Všechno jsme si ovšem hned vyzkoušeli, buď na sobě vzájemně, nebo na figurínách. Přestože šlo o základy, dozvěděli jsme se i mnoho nového. Od dob, kdy jsme se to učili ve škole, se leccos změnilo.

Jaké poznatky byly pro mne důležité

·       Jako první dávejte pozor na sebe – zraněný zachraňující je k ničemu.

·       Zachovejte klid – než se pustíte do zachraňování, třikrát se nadechněte a rozmyslete si, co je nejdůležitější.

·       Pokud zraněný nedýchá, je zbytečné starat se o to, zda má či nemá poraněnou páteř, pokud ho neoživíme, tak to, že jsme s ním nepohnuli, bude úplně nedůležité.

·       Jak poznáte, že zraněný dýchá správně? Nemusíte si pamatovat, kolik vdechů za minutu je v pořádku. Měl by dýchat podobně jako vy.

·       Pokud nechcete dávat umělé dýchání člověku, kterého neznáte, nemusíte. Důležitější je masáž srdce.

·       První a nejrychlejší pomoc při masivním krvácení je – prsty do rány. (Pozor na vlastní bezpečnost, je dobré nosit v kabelce latexové rukavice.)

·     Pokud nepomůže tlakový obvaz, použijte škrtidlo. Jeho použití si ovšem hodně rozmyslete, užijte až v krajním případě a v žádném případě už neuvolňujte.

Nejpodnětnější částí kurzu byly modelové situace. Účastníci nehody byli namaskovaní velmi přesvědčivě, takže vypadali jako opravdu ranění. Ukázalo se, že ačkoli situace nebyla skutečná, stejně člověk nedokázal zachovat úplnou rozvahu. Přesto si myslím, že takové cvičení nám pomůže v reálném životě chladnou hlavu zachovat a zasáhnout správně.

Chcete vědět více? Podívejte se na stránky www.PrPom.cz

    

  ZŘIZOVATEL

MEDIÁLNÍ PARTNEři

  

HLAVNÍ PARTNEŘI