Labyrint - středisko volného času Kladno

Instagram

slideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshow

Labyrint klub Spirála

Toto detašované pracoviště Labyrintu sídlí v Litevské ulici čp. 2720 v blízkosti Mety v bývalém objektu Záchranné služby Středočeského kraje. Schází se zde kroužky pěší turistiky a cyklistiky, taneční skupiny Hip hop a orientálních tanců žen, probíhají zde cvičení aerobiku žen a dívek, cvičení Tai – ji a výuka cizích jazyků - španělštiny a francouzštiny, výuka hry na kytaru, znakové řeči a výtvarných činností. Bohatou činnost nabízí a organizuje Klub maminek. V klubu Spirála mají své domovské sídlo kroužky horolezců, kteří pravidelně cvičí na lezecké stěně u Sletiště. Řadu víkendů je možné potkat se s nimi na skalách po celé České republice a někdy také v zahraničí. Bohatá je také činnost Mobilního lanového centra, jehož působení rovněž zabezpečují členové horolezeckých kroužků.

Kromě pravidelné činnosti pořádá Labyrint klub Spirála také řadu akcí, jako jsou cestopisné večery, koncerty, besedy s odborníky a mnoho dalších. V galerii Na schodech je během roku otevřeno několik výstav mladých amatérských umělců, kterým je tak mnohdy poprvé umožněno veřejně prezentovat svoji tvorbu.

Stále oblíbenější je nabídka možnosti uspořádat v prostorách klubu různé rodinné oslavy a oslavy narozenin a jmenin - především dětí a jejich kamarádů.

V nabídce Labyrint klubu Spirála nechybí ani pořádání vzdělávacích akcí, kurzů a seminářů.

 

Fotografie klubu Spirála