Labyrint - středisko volného času Kladno

 Instagram

 
 
slideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshow

Německý jazyk

obrázek

Okresní kola:

Kategorie:  I.A (do 7. třídy ZŠ)

                   I.B (gymnázia – odpovídající ročníky do 7. třídy)

                   II.A (8. a 9. třídy ZŠ)

                   II.B (gymnázia – ročníky odpovídající 8. a 9. třídě)

Termín: pondělí 21. ledna 2019 od 9 hodin

Místo:   Labyrint-SVČVS, Arbesova 1187, Kladno

 

Kategorie: III.A (1.–3. ročníky SŠ, odpovídající ročníky gymnázií)

Termín: pondělí 28. ledna 2019 od 9 hodin

Místo:  Labyrint-SVČVS, Arbesova 1187, Kladno

 

Krajské kolo:

Kategorie: II.A, II.B, II.C, III.A, III.B

Termín:  úterý 19. března 2019 od 10 hodin

Místo:  Gymnázium, nám. E. Beneše 1573, Kladno

 

Přihlášky žáků do krajského kola ze školních kol v kategoriích II.C a III.B se přijímají do 12. 3. 2019!  

 

Do SCJ se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo  žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, kteří jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému (OŘ čl. 4, odst. 6).

Viz Propozice soutěže

  ZŘIZOVATEL

MEDIÁLNÍ PARTNEři

  

HLAVNÍ PARTNEŘI