Labyrint - středisko volného času Kladno

 Instagram

 
 
slideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshow

Soutěž v anglickém jazyce

Okresní kola:

Kategorie:   I.A  (do 7. třídy ZŠ)

                    I.B (gymnázia – odpovídající ročníky do 7. třídy)

                    II.A (8. a 9. třídy ZŠ)

                    II.B (gymnázia – ročníky odpovídající 8. a 9. třídě)

Termín: čtvrtek 8. února 2018 od 9 hodin

Místo: 4. ZŠ Kladno, Norská 2633, Kladno

Tyto údaje platí pro kategorie I.B a II.B a také pro Okresní kolo Praha-západ

 

 

Kategorie: III.A (1. – 3. ročníky SŠ, odpovídající ročníky gymnázií)

Termín: čtvrtek 15. února 2018 od 9 hodin

Místo: Labyrint-SVČVS, Arbesova 1187, Kladno

Tyto údaje platí také pro Okresní kolo Praha-západ

 

Krajské kolo:

Kategorie: II.A, II.B, II.C, III.A, III.B

Termín: úterý 27. března 2018 od 10 hodin

Místo: Gymnázium, nám. E. Beneše 1573, Kladno

 

 

Přihlášky žáků do krajského kola ze školních kol v kategoriích II.C a III.B se přijímají do 13. 3. 2018

SCJ se nemohou účastnit žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo  žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, kteří jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému (OŘ čl. 4, odst. 6).

Viz Propozice soutěže a Organizační řád

  ZŘIZOVATEL

MEDIÁLNÍ PARTNEři