Labyrint - středisko volného času Kladno

 Instagram

 
 
slideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshow

Soutěž v německém jazyce

Okresní kola:

Kategorie:  I.A (do 7. třídy ZŠ)

                   I.B. (gymnázia – odpovídající ročníky do 7. třídy)

                   II.A (8. a 9. třídy ZŠ)

                   II.B (gymnázia – ročníky odpovídající 8. a 9. třídě)

Termín:  pondělí 23. ledna 2017 od 9 hodin

Místo:   Labyrint-SVČVS, Arbesova 1187, Kladno

Tyto údaje platí také pro Okresní kolo Praha-západ

 

Výsledková listina OK NJ - I.A, II.A, I.B 2017 okres Praha-západ

Výsledková listina OK NJ - I.A, II.A, I.B, II.B 2017 okres Kladno

 

 

Kategorie: III.A (1.–3. ročníky SŠ, odpovídající ročníky gymnázií)

Termín: pondělí 30. ledna 2017 od 9 hodin

Místo:  Labyrint-SVČVS, Arbesova 1187, Kladno

Tyto údaje platí také pro Okresní kolo Praha-západ

 

Výsledková listina OK NJ III.A 2017 okres Praha-západ

Výsledková listina OK NJ III.A 2017 okres Kladno

 

 

Krajské kolo:

Kategorie: II.A, II.B, II.C, III.A, III.B

Termín:  úterý 21. března 2017 od 10 hodin

Místo:  Gymnázium, nám. E. Beneše 1573, Kladno
 

Výsledková listina KK NJ II.A, II.B, II.C 2017

Výsledková listina KK NJ III.A, III.B 2017

 

 

Přihlášky žáků do krajského kola ze školních kol v kategoriích II.C a III.B se přijímají do 15. 3. 2017!

Pozor! v těchto kategoriích změna pravidel v účasti žáků:

SCJ se nemohou účastnit žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo  žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, kteří jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému (OŘ čl. 4, odst. 6).

Viz Propozice soutěže a Organizační řád

 

 

  ZŘIZOVATEL

MEDIÁLNÍ PARTNEři