Labyrint - středisko volného času Kladno

 Instagram

 
 
slideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshow

Věda zblízka

Tento projekt na podporu talentované mládeže, dotováný MŠMT, byl skvělou možností, jak nahlédnout tam, kde probíhá skutečná věda. 
 
Projektové aktivity probíhaly od dubna do října 2016 a byly určeny žákům a studentům, které zajímá fyzika, přírodopis, chemie či matematika. Byla to ideální příležitost poznat špičková univerzitní pracoviště a vyzkoušet si pod odborným vedením experimenty, práci s přístroji a speciálními pomůckami. Naším hlavním partnerem byla ČVUT FBMI (Fakulta biomedicínského inženýrství), v jejíž prostorách většina aktivit proběhla. Kromě toho však účastníci navštívili i jiné fakulty ČVUT a jiná vědecká pracoviště.
 
 
 
Projekt byl složen ze dvou na sobě nezávislých částí:
 

1. VĚDECKÝ KALEIDOSKOP

To byla jedinečná možnost, jak poznat způsob práce na vysokých školách, vyzkoušet si experimenty v laboratořích, práci se špičkovými přístroji a mnoho dalšího. Navštívili jsme několik fakult ČVUT, kde byly připraveny aktivity nad rámec toho, co tato pracoviště běžně nabízí uchazečům o studium. Setkali jsme se s vědci a odborníky a vyzkoušeli si zajímavé aktivity přímo v přírodě.

 

Vědecký kaleidoskop by složen ze šesti bloků:

 
1. blok „Do terénu!“
duben 2016

Poslední dubnový týden jsme zahájili projekt Věda zblízka a rovnou jsme vyrazili do terénu. Do blízké Bažantnice, kde nám zkušený botanik a entomolog Ing. Mgr. Vojtěch Veverka pomohl odkrýt zajímavosti tohoto lesoparku.
Nejprve si mladí badatelé z obyčejných pet lahví zhotovili pasti na hmyz a nastražili je v lese. Znamenalo to trochu manuální práce, když pomineme stříhání a sestavování plastu, práce s lopatkou a nožem v lesním porostu dala některým trochu zabrat. Přesto jsme nastražili dostatek pastí na různých stanovištích (lišících se vlhkostí, zastíněností, skladbou dřevin apod.) a těšili se, jaké poklady vyjeví za několik dní.
Bohužel počasí hmyzu a pak ani nám moc nepřálo, úlovků nebylo tolik, kolik bychom si přáli. Našli jsme sekáče i jiné pavouky, kříse, chvostoskoka, mravence, mušky a drobné roztoče. Přesto jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí, např. jak souvisí výskyt hmyzu a jiných živočichů se stanovištěm a skladbou lesa, proč se musí někdy pro odlišení dubu zimního a letního použít rozbor mitochondriální DNA, aj. Viděli jsme různé druhové složení a pestrost na odlišných stanovištích a vůbec už si naši Bažantnici více považujeme – tolik různých biomů na malé ploše se jen tak nevidí. A co teprve ty orchideje – ano, rostou tady!

 
2. blok - Na ČVUT
květen 2016
 
Naše místní fakulta nás přivítala v nové budově bývalých kasáren, kde sídlí Katedra zdravotnických oborů. Seznámili jsme se se základy anatomie a fyziologie a vyzkoušeli si i několik rehabilitačních pomůcek. Řízení krizových situací je jedním z oborů, které se dají na této fakultě studovat. Nahlédli jsme trochu pod pokličku složitých modelových situací, mohli jsme si ve speciálním programu ukázat třeba i to, co by udělal výbuch semtexu ve škole. Zvládli jsme i základy první pomoci a resuscitace, podobné dovednosti se hodí v každém věku, a zjistili jsme, že takové oživování není nic úplně jednoduchého. Podívali jsme se i do skutečné záchranářské sanitky a nakonec jsme se setkali i s panem děkanem FBMI, se kterým měli žáci příležitost vést zajímavou diskuzi.
 
 
 
3. blok - Na Fakultě dopravní ČVUT
červen 2016
 
Tato fakulta byla pro naše účastníky velmi lákavá, dali jí přednost i před školou. Náš výjezd se totiž uskutečnil netypicky, dopoledne, a tak měli žáci možnost vyzkoušet si všechny možné funkce dopravního sálu. Stali se účastníky provozu z různých pozic, využívali přitom simulátory a jiné technické aplikace. Také řízení vlakové dopravy se ukázalo jako velmi komplikovaná záležitost. Někomu se vše dařilo dobře, někomu hůře, přesto si každý rád vyzkoušel své schopnosti.
Kromě toho se našim účastníkům samozřejmě dostalo spousty informací z různých sfér dopravy, dozvěděli se o specifických a aktuálních problémech, výzkumu v dopravě aj.
 
 
4. blok - Na Fakultě elektrotechnické ČVUT
červen 2016
 
Tato fakulta byla pro mnohé naše účastníky velmi zajímavá, pro budoucí programátory a IT pracovníky je to dobrá volba. 
Absolvovali jsme zajímavou přednášku o řízení energetických zdrojů v ČR, dozvěděli jsme zajímavé věci o druzích elektráren, jak často a rychle se spouští a jestli nám skutečně může hrozit blackout. Dále pro nás byla připravena exkurze do světa mikrosoučástek, to bylo zajímavé hlavně pro počítačové nadšence. Viděli jsme i výstavu historických počítačů, kde byl pokrok v tomto oboru velmi zřetelný. Ještě než jsme budovu opustili, viděli jsme na vlastní oči skutečný poklad fakulty, obří, už také historickou pracovnu vysokého napětí, kde nám pracovníci předvedli některé efektní pokusy s generátory vysokého napětí. Nakonec jsme si užili i probíhající FELfest s pokusy, simulátory a jinými aktivitami.
 
 
 
5. blok - Vědecký jarmark (na celé ČVUT) a Národní technická knihovna
září 2016
 
Při tomto setkání na ČVUT jsme využili tradiční akce, která se právě konala - Vědeckého jarmarku, a mohli nahlédnout do každé z osmi fakult ČVUT. Počasí nám přálo a tak si žáci v příjemné atmosféře procházeli stanoviště jednotlivých fakult, zkoušeli si různé tematické aktivity a nakonec tak mohli získat titul malého inženýra. Dále nás čekal simulátor jízdy v nákladním autě, kde jsme si ve skutečné kabině nákladního auta vyzkoušeli jízdu pomocí virtuální reality. Zajímavé bylo pozorovat kamerami  řidiče, jak si vede a sledovat jeho telemetrické údaje.
Nakonec jsme zavítali do Národní technické knihovny, kterou si žáci prošli snad úplně celou. Pátrací hra je naučila orientovat se v budově, vyhledávat publikace a všímat si nevšedních technických prvků. Všichni jsme pak ocenili, jak je budova důmyslně řešena a jak příjemné místo to může být.
 
 
6. blok - Na přání
říjen 2016
 
Poslední akce vědeckého kaleidoskopu byla dlouhou dobu pro všechny tajemstvím. Sami účastníci totiž vybírali z nabízených možností, kam se ještě podívat, a také měli sami možnost navrhnout nějaký svůj vlastní nápad. Hlasovali jsme demokraticky, přesto výběr nebyl jednoduchý, favoritů bylo hned několik. Nakonec se nám podařilo skloubit hned několik věcí dohromady. I tento blok byl nakonec rozdělen do dvou dílčích. V prvním výjezdu jsme navštívili katedru chemie Přírodovědecké fakulty UK a Veterinární kliniku Jaggy. Na obou místech bylo pro žáky připraveno hodně zajímavého. V chemii si vyzkoušeli několik pokusů ve vědecké laboratoři, na klinice zase poznali, jak pracují největší odborníci na veterinární lékařství. Úplný konec Vědeckého kaleidoskopu byla exkurze do slapské elektrárny, kterou jsme s průvodcem prošli od katakomb po řídící centrum. Byla to skvělá tečka za celým projektem.
 

 

2. JUNIOR UNIVERZITA 

Byl to v podstatě takový vědecký příměstský tábor. Proběhl 22. - 26. 8. 2016. Každé dopoledne jsme strávili v různých laboratořích FBMI, kde jsme pod vedením odborníků nahlédli do několika zajímavých oborů. Byla to optika a optometrie, nanotechnologie, robotika, záchranářství a zobrazovací metody v lékařství. Oběd nám přichystala fakultní menza. V druhé části dne jsme se vždy vypravili na různé tematicky zaměřené exkurze do firem v Kladně a okolí, jejichž činnost souvisí s biomedicínou. Navštívili jsme kladenskou firmu Beznoska, kde se vyrábí kloubní náhrady, Linet, kde zase vyrábí zejména funkční postele pro zdravotnictví. Také jsme zavítali do buštěhradského Dynexu, což je výrobce laboratorních přístrojů, nebo do firmy vyrábějící přístroje pro magnetoterapii. Junior univerzita byla ukončena exkurzí do kladenské oblastní nemocnice, kde jsme nakonec také celý týden zhodnotili a žáci si mohli z rukou naší paní ředitelky převzít certifikáty o absolvování této části projektu.
 
 
V případě jakýchkoli dotazů k projektu Věda zblízka kontaktujte:
R. Hajníkovou, tel.: +420 601 369 397, e-mail: renata.hajnikova@labyrint-svc.cz
 
Za spolupráci a podporu projektu děkujeme:
 
  

  ZŘIZOVATEL

MEDIÁLNÍ PARTNEři