Labyrint - středisko volného času Kladno

 Instagram

 
 
slideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshow

Člověk a jeho svět - I. st. ZŠ.

PREVENCE

Dopravní výchova pro školní rok 2017/2018

Dopravní výchova v teorii i praxi.

Určeno: pro žáky 4. tříd ZŠ
Délka programu: 2 vyučovací hodiny teorie a 2 vyučovací hodiny praxe v každém pololetí

Teorie ve vaší škole i praxe na dopravním hřišti pro 4. třídy v tomto školním roce: ZDARMA – na základě přidělení dotace v plné výši

* TEORIE ve vaší škole pro 4. třídy

Cena: pro 4. třídy zdarma
Ostatní třídy dle možné kapacity: 35 Kč/dítě

Lektoři: ing. R. Hajníková, J. Hromasová, Mgr. A. Loučanská, Bc. J. Jelínková, Mgr. F. Dohnal
Sjednávání termínů: Š. Sandevová (od 20 .9. do 31.10. 2016), 601 369 387

* PRAXE na dopravním hřišti pro 4. třídy v Kladně-Rozdělově (Brjanská)

Cena: 4. třídy zdarma
Ostatní třídy možno dle kapacity dopravního hřiště: 35 Kč/dítě s výukou naší lektorky a na vlastních kolech                                                                            50 Kč/dítě s výukou naší lektorky a  při zapůjčení kol
Lektoři, sjednávání termínů: Mgr. J. Hahnová (co nejdříve kvůli počasí), 601 369 396, Mgr. Filip Dohnal

Na dopravním hřišti jsou k dispozici jízdní kola, helmy s sebou. Po splnění všech částí a úspěšném napsání testu děti obdrží „Průkazy cyklisty“.

 

HELPNI – nikdy nevíš, kdy to budeš potřebovat…

Naučíš se první pomoc, dozvíš se, jak nejrychleji a nejefektivněji postupovat v komplikované situaci. Vyzkoušíš si všechny situace, se kterými se můžeš setkat. Vše bude probíhat zábavnou formou, naučíme se i různé „fígle“.

Určeno: pro žáky 1. st. ZŠ
Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 50 Kč/účastník
Lektorka: Jana Jelínková, 601 369 401

 

Karlík I a II - protipožární prevence

V I. díle žáci získají ucelený přehled o činnosti jednotek požární ochrany, principech hoření, telefonních číslech IZS, nahlášení či průběhu požáru. V II. díle se seznámí s tím, jak se chovat v přírodě (při bouřce, táboráku aj.), při požáru v domácnosti a se základy první pomoci.

Cílem výuky je naučit děti, jak řešit mimořádné situace, na koho se obrátit nebo jak pomoci ohroženým lidem. Výklad probíhá za pomoci obrazových pomůcek, DVD prezentace, audio materiálů a dalších zajímavých metodických postupů ve dvou ucelených blocích. Žáci si odnesou materiály s důležitými informacemi.

Určeno: pro žáky 2. - 5. tříd ZŠ
Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/účastník/1 blok
Lektorka: Mgr. Jana Hahnová, 601 369 396

 

Malý cyklista II

Pomocí hry, vyprávění a obrázkového testu se děti naučí pravidla bezpečné jízdy na kole, poznávat značky a orientovat se na křižovatce.

Určeno: pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ
Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Ivana Peštová, 601 369 384

 

Příběhy peněz

Peníze a co je víc? Obrázková historie peněz, hodnota peněz, hospodaření s penězi, základní finanční problematika, hledání řešení v případových studiích a za pomoci počítačové, simulační hry.

Určeno: pro žáky 1. st., od 2. tř.
Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/účastník
Vyškolená lektorka: Mgr. Jana Hahnová, 601 369 396

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Co nám tělo říká

Co se může skrývat za bolestí hlavy, břicha nebo krku. Techniky uvolňování těla a mysli – tanec, vizualizace, vydávání zvuků. Přijetí emocí strachu a hněvu, práce se stresem.

Určeno: pro 1. žáky st. ZŠ
Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Mgr. Alena Loučanská, 601 369 382

 

Kolektivní hra Kin-ball - NOVINKA

Hledáte hru, do které by se pohybově zapojili všichni žáci? Kin-ball je ideální hra na rozvoj fyzické zdatnosti, koordinace pohybu každého žáka a navíc utužuje týmového ducha. Kin-ball je především o spolupráci všech účastníků.

Určeno: pro žáky 1. stupně ZŠ
Délka programu: 45 nebo 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Kde: tělocvična přihlášené školy, venkovní výuka na školním hřišti
Cena: 30 Kč/účastník
Lektor: Bc. Filip Dohnal, 702 007 236

 

Moje smysly

Naučně zábavný program. Povídání o zraku, sluchu, čichu, hmatu a chuti a jejich umístění na lidském těle. Hry na používání smyslů, pomůcky a ukázky, které dětem přiblíží, jak smysly pracují. Závěrem pohybová hra.

Určeno: pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ
Délka programu: 60 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 20 Kč/účastník
Lektorka: Ivana Peštová, 601 369 384

 

Verbální KUNG-FU - NOVINKA

Komunikační cvičení, která mají za cíl naučit, jak se nenechat slovně ponižovat, jak se necítit bezmocně tváří v tvář agresivitě či jak aktivně naslouchat. Je to mluvená forma sebeobrany.

Určeno: pro žáky 1. a 2. st. ZŠ
Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/ účastník
Lektor: Mgr. Alena Loučanská, 601 369 382

 

Zpět na stromy

Nízké a vysoké lanové aktivity. Program překonávání lanových překážek pro třídní kolektivy. Zahrada nebo les se stromy blízko školy. Trénink rovnováhy, síly, odvahy, vytrvalosti a teamové spolupráce pod vedením vyškoleného instruktora.

Určeno: pro žáky 1. st. ZŠ (optimální počet 20 – 30 účastníků)
Délka programu: dle požadavků obtížnosti, 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 60 Kč/účastník
Lektor: Mgr. Filip Dohnal, 702 007 236

 

ROZMANITOST PŘÍRODY

Co dělají živočichové na jaře?

Kde žijí živočichové, čím se živí, co se musí mládě naučit, aby přežilo. Vše formou názorně-demonstračních, dovednostně-praktických i slovních metod (práce s obrazem, napodobování, didaktické hry, skupinová práce, diskuze).

Určeno: pro 1. st. ZŠ
Délka programu: 2 - 3 vyučovací hodiny
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Mgr. Jana Hahnová, 601 369 396

 

Duhový podzim/Duhové jaro - NOVINKA

Program je zaměřen na poznávání stromů, květin, listů a hub formou pohybových her. V druhé části výukového programu budou děti pracovat s barvami a vyrábět lucernu, kterou si odnesou domů.  Během programu budou zmiňovány tradice a zvyky ročního období. V Labyrintu nebo Labyrint klubu Spirála.

Určeno: pro žáky 1. stupně ZŠ
Délka programu: 4 vyučovací hodiny
Cena: 50 Kč/účastník
Termín: podzim a jaro
Lektoři: Bc. Filip Dohnal, 702 007 236, Lucie Žáková, 702 032 409

 

Ekologické hry + exkurze do třídírny odpadů

Ekologický program soutěžního charakteru zaměřený na postřeh a rozvoj fantazie – hry Práva na palubě, Třídění odpadu ad. Možno spojit s exkurzí na třídičku odpadů v areálu Poldi Kladno.

Určeno: pro žáky 3. – 9. tříd ZŠ
Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 20 Kč/účastník, s exkurzí 45 Kč/účastník, s autobusem 100 Kč/účastník
Lektorka: Šárka Sandevová, 601 369 387

 

Malý kamarád přírody

Děti se pomocí hry naučí poznávat zvířátka a rostliny. Dozvědí se, kde je mohou vidět nebo potkat, a pokusí se si je zapamatovat. Své nejoblíbenější zvířátko a kytičku si vybarví a odnesou domů.

Určeno: pro žáky 1. – 3. tříd ZŠ
Délka programu: 45 minut, s pobytem na zahradě 90 minut
Možno spojit s opékáním vuřtů na zahradě Labyrintu, kde je naučná ministezka.
Cena: 20 Kč/účastník, rozšířený program s občerstvením - 40 Kč/účastník
Lektorka: Ivana Peštová, tel.: 601 369 384

 

Najdi si své zvířátko

Zábavná hra pro menší děti, při které se dozví spoustu zajímavých a užitečných informací o tajemném zvířátku a životě na farmě.

Určeno: pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ
Délka programu: 90 minut (při špatném počasí program v budově Labyrintu nebo Spirály)
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Jana Hromasová, 601 369 398

 

Zázračná voda

My jsme voda. Ochrana, vlastnosti a schopnosti vody. Pozorování a ztvárňování krystalů vody. Tajemství vody, fakta o vodě. Cesta vodní kapky. Situační hry na konkrétní témata se zadanými informacemi. Voda všemi smysly.

Určeno: pro 1. st. ZŠ
Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Mgr. Alena Loučanská, 601 369 382

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME

Cyklus Dobrodružství malé Zaji

Společně s malou surikatou Zaji se vydáme na putování kolem světa. Zažijeme veliké dobrodružství a setkáme se s nejrůznějšími dopravními prostředky, národy, zvířaty, rostlinami i pamětihodnostmi. Při objednání alespoň tří výukových programů z tohoto cyklu, dostane každé dítě  cestovní pas, do kterého si po každém "putování" nalepí samolepky a dostane razítko.

Výběr z pěti světadílů:

1. Zaji v Africe
2. Zaji v Severní Americe
3. Zaji v Jižní Americe
4. Zaji v Evropě
5. Zaji v Asii
6. Zaji v Grónsku
7. Zaji v Austrálii

Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Bc. Jana Hoffmannová, 601 369 386

 

Krásné město Kladno

Seznámení s Kladnem (mapa, části, znak, logo, atd.) a kladenskými pozoruhodnostmi, významnými osobnostmi a zajímavými událostmi města Kladna a jeho nejbližšího okolí. Poznávací hra - město Kladno na fotografiích z počátku 20. století a dnes. Kvízová výprava za nejproslulejšími a nejkrásnějšími budovami Kladna. Další informace formou her. Varianta A pro 1. stupeň a varianta B pro 2. stupeň. Program je koncipován s procházkou, ale lze ho uskutečnit i bez ní (s obrázky), s kratší časovou dotací.

Určeno: pro 1. stupeň ZŠ
Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Mgr. Jana Hahnová, 601 369 396

 

LIDÉ A ČAS

Dědečkové a babičky hudebních nástrojů - NOVINKA

Prohlédneme a poslechneme si nejstarší hudební nástroje ze všech koutů světa a na některé si i zkusíme zahrát tak, jako na ně hrávali naši předci. Můžete se těšit na africký buben djembee, australské didgeridoo, čínskou okarínu Xun nebo staroslovanskou citeru a další. O nástrojích se také dozvíme různé zajímavosti nebo si poslechneme legendy o jejich vzniku.

Určeno: pro 1. st. ZŠ
Délka programu: 60 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Bc. Jana Hoffmannová, 601 369 386

 

Hliněná stezka

Úkolová hra v Sítenském údolí, která seznámí děti s tím, jak asi vznikla keramika. Vhodné doplnit 1 hodinou v keramické dílně.

Určeno: pro děti 5 – 10 let
Délka programu: 1 hodina stezka, 1 hodina práce v dílně – výroba hrnečku nebo misky
Termín: celoročně dle dohody
Cena: pouze stezka – 20 Kč, stezka + keramická dílna – 50 Kč
Lektorka: Jana Hromasová, 601 369 398

 

Lidé kdysi - NOVINKA
 
V tomto cyklu budeme společně poznávat staré civilizace napříč všemi historickými obdobími, avšak bez zbytečných letopočtů nebo jmen dávných panovníků, která nám nic neříkají. Zjistíme, co naši předci jedli, jak se oblékali, co dělali ve svém volném čase a mnoho dalších zajímavostí. Vyzkoušíme si některá zapomenutá řemesla a na chvíli se přeneseme zpět do minulosti, abychom si vyzkoušeli, jak žili lidé kdysi.
 
Na výběr je z těchto šesti historických období:
  1. Pravěk útočí (pravěk na našem území)
  2. To je on, faraon (starověký Egypt)
  3. Ave César (starověké Řecko a Řím)
  4. Indiáni jedou! (předkolumbovská Amerika)
  5. Vaše veličenstvo (středověk na našem území)
  6. Babičko, vyprávěj (novověk na našem území)

Délka programu: 90 minut

Termín: celoročně
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Bc. Jana Hoffmannová, 601 369 386

 

LIDÉ KOLEM NÁS

ABECEDA slušného chování

Tvořivý dramatický program na osvojení základních pravidel chování. Jsou připraveny simulované situace a děti se aktivně podílejí na jejich řešení. Výuka je oživena množstvím pomůcek a didaktických materiálů.

Určeno: pro 1. st. ZŠ
Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorky: Mgr. Jana Hahnová, Jana Hromasová, tel.: 601 369 398

 

Detektivní agentura Spirála

I zkušený detektiv může občas potřebovat pomoc s pátráním. A od toho jsme tady my – týmy bystrých a nebojácných adeptů Detektivní agentury.
Cílem hry je praktické vyřešení případu a diskuse nad danou problematikou – námět hry je možno vybrat (např. krádež, vandalismus...)

Určeno: pro 1. st. ZŠ
Délka programu: 90 minut (možnost i 3 hodinového programu)
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Jana Hromasová, 601 369 398

 

Myšlenkové mapy - NOVINKA

Zábavnou a hravou výtvarnou formou si s dětmi ukážeme, jak si mohou snadno organizovat svůj čas a životní prostor. Jak si utřídit informace, rozvíjet kreativitu a představivost, zlepšit paměť, cokoli naplánovat. Jak si zkrátit dobu strávenou nad domácími úkoly.

Témata na výběr:

Moje záliby (Kdo jsem já?)
Moje království (Ukliďte si pokoj)
Mám narozeniny!
Hurá – prázdniny!
Jedeme na výlet!
Můj báječný víkend!

Určeno: žákům 1. stupně ZŠ
Délka programu: 2 vyučovací hodiny
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka:  Mgr. Alena Loučanská, 601 369 382

 

Sexuální výchova

Lidské tělo, vztahy, předsudky, bezpečný prostor – formou her a diskuse.

Určeno: 5. tř. ZŠ
Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Jana Jelínková, tel.: 601 369 401

 

UMĚNÍ A KULTURA

Cestou necestou za písničkou

Ocitáme se v království, kde zlí kouzelníci zakleli zpěv, rým a tanec. Je pouze na dětech, jak budou na své cestě za osvobozením písničky hudebně i pohybově šikovné a zda se jim úkol podaří.

Určeno: pro 1. st. ZŠ
Délka programu: 90 - 120 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Mgr. Jana Hahnová, tel.: 601 369 396

 

Decoupage (Dekupáž)

Zdobení keramických předmětů ubrouskovou technikou. Např. květníky, misky apod.

Určeno: pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ
Délka programu: 90 – 120 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 50 Kč/účastník – výrobek si každý odnese domů
Lektorka: Jana Hromasová, tel.: 601 369 398

 

Dětská muzika, popová a rocková hudba

Zapojení dětí do samotného programu tj. zpěv, tleskání rytmu. Možnost přinést si vlastní hudební nástroj a společně si zahrát, složit píseň (hudba i text). Diskuze na téma muzika a hudební nástroje. Písničky od Olympicu, Chinaski, No Name…

Určeno: pro 1. st. ZŠ
Délka programu: 75 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 60 Kč/účastník
Lektor: Jaroslav Tauber, Jana Hromasová, tel.: 601 369 398

 

Keramická dílna

Práce s keramickou hlínou, zhotovení různých výrobků, výpal, možnost glazování, práce na kruhu.

Určeno: pro všechny věkové kategorie
Délka programu: 60 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 40 Kč/účastník
Lektorka: Jana Hromasová, tel.: 601 369 398

 

Kolo roku - NOVINKA
Naše tradice, svátky a zvyky v jednom kole.

Program dětem vysvětlí přírodní principy, na nichž jsou postavené naše svátky i zvyklosti. Projdeme se od Velikonoc, přes posvícení, až k masopustu. Interaktivní výuka plná pomůcek a her bude děti nejen bavit, ale také jim poskytne ucelený přehled našich tradic. V  Labyrintu nebo Labyrint klubu Spirála.

Určeno: pro žáky 1. stupně ZŠ a žáky 6. a 7. třídy ZŠ
Délka:  90 - 120 minut
Termín: celoročně dle domluvy
Cena: 40 Kč/účastník
Lektorka: Lucie Žáková, 702 032 409

 

Malování na fólii

Netradiční malování obrázků, které se potom nechají nalepit na sklo nebo dřevo.

Určeno: pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ
Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Jana Hromasová, tel.: 601 369 398

 

Nejšikovnější velikonoční zajíček

Zábavné soutěže s velikonočním zajíčkem, kdy si děti vyrobí košíček, do něho nasbírají sladká vajíčka (body), a ti nejlepší získají i ceny.

Délka programu: 60 minut
Cena: 30 Kč/účastník
Termín: měsíc před velikonočními svátky
Lektorka: Ivana Peštová, tel.: 601 369 384

 

Vánoce se Santa Clausem

Zábavně vzdělávací program, při kterém se děti dozvědí, jak slaví Vánoce jejich kamarádi za mořem. Poslechnou si americké vánoční písničky a koledy. Budou soutěžit se Santa Clausem, který je navštíví společně s námi ve vaší škole nebo u nás v Labyrintu.

Určeno: pro 1. stupeň ZŠ
Délka programu: 60 minut
Termín: od poloviny listopadu do Vánoc
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Ivana Peštová, tel.: 601 369 384

 

Vánoční české tradice

Variabilní pohybové hry v rámci čertího rejdění, vánoční kvíz, hádanky, lodičky, vůně, koledy, lití olova, pranostiky  /vše lze přizpůsobit věku dětí/. Pro starší děti je vypracován scénář vánoční hry – Tři králové, kterou si ve skupinkách připraví, zahrají, navrhnou, vytvoří si vhodné kostýmy a namalují masky na obličej.

Určeno: pro 1. st. ZŠ
Délka programu: 90 minut
Termín: advent
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Mgr. Jana Hahnová, tel.: 601 369 396

 

Vitráž

Malování na sklíčka vitrážovými barvami.

Určeno: pro žáky 1. - 5. tříd ZŠ
Délka programu: 45 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 40 Kč/účastník
Lektorka: Jana Hromasová, tel.: 601 369 398

 

Zdobení medových perníčků

Děti si nazdobí 4 ks perníčků, které si odnesou domů. Krátké povídání o perníkářské tradici.

Určeno: pro žáky 1. – 5. tříd ZŠ
Délka programu: 45 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Jana Hromasová, tel.: 601 369 398

  ZŘIZOVATEL

MEDIÁLNÍ PARTNEři

  

HLAVNÍ PARTNEŘI