Labyrint - středisko volného času Kladno

 Instagram

 
 
slideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshow

Mateřské školy

Prevence

Karlík I a II - protipožární prevence

Žáci při výuce 1. dílu získají ucelený přehled o činnosti jednotek požární ochrany, o principech hoření, telefonních číslech IZS, nahlášení či průběhu požáru. Ve 2. dílu se seznámí s chováním v přírodě, např. při bouřce, táboráku aj., ochranou při požáru v domácnosti a základy 1. pomoci.

Cílem této výuky je naučit děti, jak řešit mimořádnou situaci, na koho se obrátit nebo jak pomoci ohroženým lidem.Výklad probíhá za pomoci obrazových pomůcek, DVD prezentace, audio materiálů a dalších zajímavých metodických postupů ve dvou ucelených blocích na 1. stupni ZŠ či v mateřských školkách. Žáci si odnesou materiály s důležitými informacemi.

Délka programu: 2 vyučovací hodiny
Cena: 30 Kč/účastník/1 blok
Lektorka: Mgr. Jana Hahnová, 601 369 396

 

Malý cyklista I

Budeme si vyprávět o vybavení kola a cyklisty, hrát pexeso značek, vybarvovat značky a jezdit křižovatkou na koloběžkách a odstrkovadlech, aby se děti naučily základním pravidlům bezpečné jízdy.

Délka programu: 90 minut
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Ivana Peštová, 601 369 384

 

Zdraví

Moje smysly

Naučně zábavný program. Povídání o zraku, sluchu, čichu, hmatu a chuti a jejich umístění na lidském těle. Hry na používání smyslů, pomůcky a ukázky, které dětem přiblíží, jak smysly pracují. Závěrem pohybová hra.

Délka programu: 60 minut
Cena: 20 Kč/účastník
Lektorka: Ivana Peštová, 601 369 384

 

Příroda

Co dělají živočichové na jaře?

Kde žijí živočichové, čím se živí, co se musí mládě naučit, aby přežilo. Vše formou názorně-demonstračních, dovednostně-praktických i slovních metod (práce s obrazem, napodobování, didaktické hry, skupinová práce, diskuze).

Délka programu: 2 - 3 vyučovací hodiny
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Mgr. Jana Hahnová, 601 369 396

 

Cyklus Dobrodružství malé Zaji

Společně s malou surikatou Zaji se vydáme na putování kolem světa. Zažijeme veliké dobrodružství a setkáme se s nejrůznějšími dopravními prostředky, národy, zvířaty, rostlinami i pamětihodnostmi. Při objednání alespoň tří výukových programů z tohoto cyklu, dostane každé dítě  cestovní pas, do kterého si po každém "putování" nalepí samolepky a dostane razítko.

Výběr z pěti světadílů:

1. Zaji v Africe
2. Zaji v Severní Americe
3. Zaji v Jižní Americe
4. Zaji v Evropě
5. Zaji v Asii
6. Zaji v Grónsku
7. Zaji v Austrálii

Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Bc. Jana Hoffmannová, 601 369 386

 

Malý kamarád přírody

Děti se pomocí hry naučí poznávat domácí zvířata a jejich společenství. Dozvědí se, kde je mohou vidět, jak se o ně starat a čím nám jsou užitečná. Své nejoblíbenější zvířátko si vybarví a odnesou domů.

Délka programu: 45 minut, s pobytem na zahradě 60 minut
Možno spojit s opékáním vuřtů na zahradě Labyrintu.
Cena: 20 Kč/účastník, rozšířený program s občerstvením 40 Kč/účastník
Lektorka: Ivana Peštová, 601 369 384

 

Najdi si své zvířátko

Zábavná hra pro menší děti, při které se dozví spoustu zajímavých a užitečných informací o tajemném zvířátku.

Délka programu: 90 minut
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Jana Hromasová, 601 369 398

 

Návštěva hájovny v Mrákavech

Povídání s vedoucím pracovníkem polesí – téma bude uzpůsobeno věku dětí. Dále návštěva Drvotovy naučné stezky, soutěže, hry. Po dohodě možno opéci špekáčky.

Délka programu: dopoledne
Cena: 40 Kč/účastník bez dopravy, s autobusem 90 Kč/účastník. Možná také kombinace pěší + vlak.
Lektorka: Bc. Vladimíra Krausová, 601 369 393

 

Zázračná voda

My jsme voda. Ochrana, vlastnosti a schopnosti vody. Pozorování a ztvárňování krystalů vody. Tajemství vody, fakta o vodě. Cesta vodní kapky. Voda všemi smysly.

Cena: 30 Kč/účastník
Délka programu: 90 minut
Lektorka: Mgr. Alena Loučanská, 601 369 382

 

velikonoce a vánoce

Vánoce se Santa Clausem

Zábavně vzdělávací program, při kterém se děti dozvědí, jak slaví Vánoce jejich kamarádi za mořem. Poslechnou si americké vánoční písničky a koledy. Budou soutěžit se Santa Clausem, který je navštíví společně s námi ve vaší školce nebo u nás v Labyrintu.

Délka programu: 60 minut
Termín: od poloviny listopadu do Vánoc
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Ivana Peštová, 608 236 511

 

Nejšikovnější velikonoční zajíček

Zábavné soutěže s velikonočním zajíčkem. Děti si vyrobí košíček, do něho nasbírají sladká vajíčka (body) a ti nejlepší získají i ceny.

Délka programu: 60 minut
Cena: 20 Kč/účastník
Lektorka: Ivana Peštová, 601 369 384

 

Zdobení medových perníčků

Děti si nazdobí 4 ks perníčků, které si odnesou domů. Krátké povídání o perníkářské tradici.

Délka programu: 45 minut
Termín: od 25.11. do 13.12.
Cena: 25 Kč/účastník
Lektorka: Jaroslava Modrová, 601 369 383

 

Umění A HISTORIE

Dědečkové a babičky hudebních nástrojů

Prohlédneme a poslechneme si nejstarší hudební nástroje ze všech koutů světa a na některé si i zkusíme zahrát tak, jako na ně hrávali naši předci. Můžete se těšit na africký buben djembee, australské didgeridoo, čínskou okarínu Xun nebo staroslovanskou citeru a další. O nástrojích se také dozvíme různé zajímavosti nebo si poslechneme legendy o jejich vzniku.

Délka programu: 60 minut
Termín: celoročně
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Bc. Jana Hoffmannová, 601 369 386

 

Lidé kdysi - NOVINKA
 
V tomto cyklu budeme společně poznávat staré civilizace napříč všemi historickými obdobími, avšak bez zbytečných letopočtů nebo jmen dávných panovníků, která nám nic neříkají. Zjistíme, co naši předci jedli, jak se oblékali, co dělali ve svém volném čase a mnoho dalších zajímavostí. Vyzkoušíme si některá zapomenutá řemesla a na chvíli se přeneseme zpět do minulosti, abychom si vyzkoušeli, jak žili lidé kdysi.
 
Na výběr je z těchto šesti historických období:
  1. Pravěk útočí (pravěk na našem území)
  2. To je on, faraon (starověký Egypt)
  3. Ave César (starověké Řecko a Řím)
  4. Indiáni jedou! (předkolumbovská Amerika)
  5. Vaše veličenstvo (středověk na našem území)
  6. Babičko, vyprávěj (novověk na našem území)

Délka programu: 90 minut

Termín: celoročně
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Bc. Jana Hoffmannová, 601 369 386

 

Keramická dílna

Práce s keramickou hlínou, zhotovení různých výrobků, výpal, možnost glazování.

Délka programu: 60 minut
Termín: po celý školní rok dle dohody
Cena: 55 Kč/účastník
Lektorka: Jaroslava Modrová, 601 369 383

  ZŘIZOVATEL

MEDIÁLNÍ PARTNEři

  

HLAVNÍ PARTNEŘI