Labyrint - středisko volného času Kladno

 Instagram

 
 
slideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshow

Vzdělávací programy pro 2. stupeň ZŠ

RUBIKON
NERISKUJ, BEZPEČNĚ SE ROZHODUJ

Výukový program „Neriskuj, bezpečně se rozhoduj“ je cca 4 hodinový program, složený ze čtyř vzájemně propojených a na sebe navazujících výukových programů, určených obvykle pro jednu třídu. Účastníci budou rozděleni do jednotlivých programů a postupně projdou všemi.

Cíle programu:

 • Rozvíjet u účastníků dovednost zodpovědně se rozhodovat a schopnost rozpoznat a odmítnout to, co je může ohrozit
 • Upozorňovat žáky ve věku 12 až 16 let na rizika nezodpovědného sázení mladistvých
 • Přijímat zodpovědná, svobodná a informovaná rozhodnutí.

Stručný obsah programu:

 1. LARP – určeno pro 10 členů. Je určeno pro žáky minimálně od 8. třídy. Co je to larp - https://cs.wikipedia.org/wiki/Larp
 2. Únik z Pyramidy – hra pro družstvo o 3 – 10 hráčích ve věku 12 – 16 let.
 3. Exit Game – Úniková hra

Co si účastníci odnesou z tohoto programu:

 • rozhoduj se na základě dostatečných informací
 • nevěř náhodě a sesázej na náhodu
 • nezapomínej na důsledky svých rozhodnutí
 • pokud ti není 18, nesázej
 • pokud to není zábava (v rámci hecování), nedělej to
 • pokud to nemáš pod kontrolou, nedělej to

Projektu se mohou účastnit dvě třídy II. stupně jedné ZŠ za zvýhodněnou cenu (40,- Kč / žák). Ostatní třídy se mohou projektu zúčastnit za plnou cenu (100,- Kč / žák).

Určeno: žáci II. stupně ZŠ (maximálně 24 dětí ve třídě)
Termín: duben - červen / září - prosinec 2018
Cena: 40 Kč/účastník (v rámci projektu Rubikon) / 100Kč/účastník (bez projektu Rubikon)
Lektoři: Bc. Milan Houžva, tel.: 601 369 385
 
 

HELPNI – nikdy nevíš, kdy to budeš potřebovat…

Naučíš se první pomoc. Dozvíš se, jak nejrychleji a nejefektivněji postupovat v komplikované situaci. Vyzkoušíš si všechny situace, se kterými se můžeš setkat. Naučíš se i různé „fígle“. Vše bude probíhat interaktivní formou.

Určeno: 2. stupeň ZŠ
Délka programu: 90 minut
Cena: 50 Kč/účastník
Lektorka: Bc. Jana Jelínková, tel.: 601 369 401
 

Kolektivní hra Kin-ball

Hledáte hru, do které by se pohybově zapojili všichni žáci. Kin-ball je ideální hra na rozvoj fyzické zdatnosti, koordinace pohybu každého žáka a navíc utužuje týmového ducha. Kin-ball je především o spolupráci všech žáků.

Určeno: žákům 2. stupně ZŠ
Délka programu: 45 nebo 90 minut
Termín: celoročně
Kde: tělocvična přihlášené školy, venkovní výuka na školním hřišti
Cena: 30 Kč/účastník
Lektor: Mgr. Filip Dohnal, tel.: 702 007 236
 

Zpět na stromy

Nízké a vysoké lanové aktivity. Program překonávání lanových překážek pro třídní kolektivy. Zahrada nebo les se stromy blízko školy. Trénink rovnováhy, síly, odvahy, vytrvalosti a teamové spolupráce pod vedením vyškoleného instruktora.

Určeno: pro žáky 2. st. ZŠ a studenty SŠ (optimální počet 20 – 30 účastníků)
Délka programu: dle požadavků obtížnosti, 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 60 Kč/účastník
Lektor: Mgr. Filip Dohnal, tel.: 702 007 236
 

Sexuální výchova I.

Lidské tělo a jeho změny, předsudky, bezpečný prostor a sexuální chování – formou her a diskuse.

Určeno: 2. stupeň ZŠ
Délka programu: 90 minut
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Bc. Jana Jelínková, tel.: 601 369 401, Lucie Žáková tel.: 702 032 409
 

Sexuální výchova II. - vztahy

Pro absolventy Sexuální výchovy I. Program zaměřený na mezilidské vztahy - formou her a diskuse.

Určeno: 2. stupeň ZŠ - 8. a 9. třídy
Délka programu: 90 minut
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Bc. Jana Jelínková, tel.: 601 369 401, Lucie Žáková, tel.: 702 032 409
 

Zboříme ledy

Jste nově vzniklá třída? Potřebujete již stávající kolektiv více poznat? Nebo chcete jen se svými žáky něco nového zažít?

Pomocí připravených zábavných her žáci spolupracují v malých i větších skupinách. V uvolněné atmosféře se více seznámí a pedagog má možnost sledovat žáky, jak spolu komunikují.
Program se přizpůsobí věku účastníků.

Určeno: pro žáky základních škol a 1. ročníky SŠ
Délka programu: 90 min.
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč/os
Lektorka: Bc. Markéta Duchoslavová
 

Nonverbální komunikace 

Co nám řeč lidského těla prozradí a k čemu nám tyto informace budou užitečné? Zážitkovými aktivitami probereme všechny roviny nonverbální komunikace (mimika, proxemika, haptika, posturologie a gestika).

Určeno: pro žáky 2. stupně ZŠ
Délka programu: 120 minut
Termín: celý školní rok
Cena: 30 Kč/účastník
Lektorka: Lucie Žáková, tel.: 702 032 409

 

Keramická dílna

 
Žáci se naučí základům práce s keramickou hlínou, výpal, práci s engobami, oxidy nebo glazurami.
 
Výukový program přizpůsobíme vašim požadavkům (včetně volby materiálů) nebo nabídneme konkrétní projekt. V případě, že chcete absolvovat celý proces výroby včetně finální úpravy, je třeba počítat se 2 návštěvami s odstupem 2-3 týdnů. Za příplatek jsme schopni finální úpravu zajistit sami.
 
Délka programu: minimálně 1 vyučovací hodina
Termín: po celý školní rok dle dohody
Cena při konání v Labyrintu: 30 Kč / účastník / hodina (zde je možno program doplnit krátkou exkurzí do zázemí dílny)
Cena při konání ve škole: 60 Kč / účastník / hodina
 
Lektorky: Jaroslava Modrová, tel.: 601 369 383 nebo Jana Hromasová tel.: 601 369 398

  ZŘIZOVATEL

MEDIÁLNÍ PARTNEři

  

HLAVNÍ PARTNEŘI