Labyrint - středisko volného času Kladno

 Instagram

 
 
slideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshowslideshow

Obecné podmínky

Účastnické poplatky na letní a zimní tábory, na pobytové akce Labyrintu a storno podmínky.

Informační materiál pro účastníky a rodiče účastníků.

 1. Vybírání poplatku: Vybírání poplatku na tábory Labyrintu zajišťuje ekonomické oddělení Labyrintu. V případě nepřítomnosti pracovnic tohoto oddělení může poplatek převzít jiný pracovník Labyrintu oproti stvrzence o přijetí peněz. Možno též realizovat převodem z účtů. V tom případě je třeba nechat si přidělit na ekonomickém oddělení variabilní symbol. Toto lze zařídit telefonicky.
   
 2. Zálohy na poplatek: Na všechny tábory se spolu s přihláškou vybírá od účastníků záloha. Záloha činí 1000 Kč při ceně tábora do 3000 Kč. Pokud je cena tábora vyšší, činí záloha 2 000 Kč.
  V případě, že celou cenu tábora uhradí zaměstnavatel některého z rodičů, se záloha neplatí.
  Při celkové ceně tábora do 2000 Kč se při podání přihlášky platí celá cena tábora.
   
 3. Vrácení zálohy: Záloha na pobytovou akci je nevratná. Výjimkou je pouze potvrzení lékaře o nezpůsobilosti přihlášeného zúčastnit se pobytové akce. V tomto případě se záloha účastníkovi vrací v plné výši. V ostatních případech se záloha vrací tehdy, zajistí-li účastník za sebe náhradníka.
   
 4. Doplatek poplatku: Doplatkem se rozumí rozdíl mezi cenou poukazu a zaplacenou zálohou. Doplatek je třeba uhradit nejpozději 30 dnů před odjezdem na pobytovou akci. Bude-li účastník přihlášen na akci v kratší době než je 30 dní, nebude vybírána záloha, ale je nutné s přihláškou uhradit celou cenu poukazu.
   
 5. Stornovací poplatkyPři zrušení účasti budou vráceny zaplacené poplatky snížené o stornovací poplatky, a to takto:
 • 30 % z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 30 a více dnů před odjezdem (nejméně 1000 Kč)
 • 50 % z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 29 – 15 dnů před odjezdem
 • 75 % z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 14 – 8 dnů před odjezdem
 • 100 % z celkové ceny při odhlášení od 7 dne před odjezdem
 • Zrušení pobytu je třeba provést písemně nebo e-mailem. Rozhodující pro účtování stornovacího poplatku je den doručení oznámení o zrušení pobytu.
 • V případě zrušení pobytu na základě lékařského potvrzení bude postupováno takto:
  • při zrušení v rozmezí 30 a více dnů před odjezdem bude vrácená celá uhrazená částka
  • při zrušení v rozmezí 29 a méně dnů před odjezdem bude vrácena pouze stravovací norma
 • Stornovací poplatek se neplatí v případě, že účastník zajistí za sebe náhradníka.
 • V případě předčasného odjezdu účastníka z akce ze zdravotních důvodů se vrací částka odpovídající výši stravného za zbývající dny pobytu, kdy již nebude přítomen.
 • Při předčasném odjezdu z jiného důvodu není nárok na vrácení jakékoliv částky.
 • Případné vrácení poplatku za pobyt bude uskutečněno buď do 30.6. nebo po účetní uzávěrce tábora v době od 10.9. na ekonomickém oddělení Labyrintu. Vrácené poplatky je nutno vyzvednout do konce měsíce října daného roku , jinak propadají ve prospěch Labyrintu.
 • U zimních táborů do jednoho měsíce po ukončení pobytu.

 

Obecné podmínky k zájezdům

  ZŘIZOVATEL

MEDIÁLNÍ PARTNEři

  

HLAVNÍ PARTNEŘI