Novinky

08.10.2019 Kryt 51 - útočiště se mění v past!

Rezervace na novou únikovou hru Labyrintu můžete realizovat na uniknetezlabyrintu.cz

06.09.2019 Hledáme pedagogy

Do našeho týmu přijmeme kreativní kolegy na pozici PEDAGOG VOLNÉHO ČASU. Více se dozvíte v záložce - Nabídka práce.

Soutěž v německém jazyce

OKRESNÍ KOLA:

Kategorie:  I.A (do 7. třídy ZŠ)

                    I.B (gymnázia – odpovídající ročníky do 7. třídy)

                    II.A (8. a 9. třídy ZŠ)

                    II.B (gymnázia – ročníky odpovídající 8. a 9. třídě)

Termín:      pondělí 27. ledna 2020 od 9 hodin

Místo:         Labyrint-SVČVS, Arbesova 1187, Kladno


Výsledky okresního kola soutěže v Německém jazyce 

 

Kategorie: III.A (1.–3. ročníky SŠ, odpovídající ročníky gymnázií)

Termín:     čtvrtek 6. února 2020 od 9 hodin

Místo:       Labyrint-SVČVS, Arbesova 1187, Kladno


Výsledky okresního kola soutěže v Německém jazyce 

 

KRAJSKÉ KOLO:

Kategorie: II.A, II.B, III.A

Termín:      úterý 17. března 2020 od 9 hodin NEKONÁ SE! viz. vyjádření 

Místo:        Gymnázium, nám. E. Beneše 1573, Kladno

V jazykových soutěžích (němčina, angličtina, francouzština) nejsou pro školní rok 2019/2020 vyhlášené kategorie pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. Tyto žáky není možné zařadit do vyhlášených kategorií uvedených soutěží a nemohou se tedy soutěží v NJ, AJ a FJ účastnit.
 
Do SCJ se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo  žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, kteří jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

 

Viz. Propozice MŠMT soutěže aktuální 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové,
 
vzhledem k okolnostem epidemiologické situace a mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 s účinností od 11. 3. 2020 (mimořádné opatření MZ ČR) o přerušení základního, středního a vyššího odborného vzdělávání ve školách a školských zařízení, se nebudou konat žádné školní soutěže a přehlídky po dobu platnosti tohoto opatření.
Po skončení tohoto mimořádného opatření se budou hledat náhradní termíny konání soutěží a přehlídek, pokud ústřední organizační komise jednotlivých soutěží nerozhodne o jejich úplném zrušení.
O náhradních termínech, nebo úplném zrušení soutěží Vás budeme informovat.
 
Informace MŠMT ČR k mimořádnému opatření:
http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi
 
Vyjádření výkonného výboru AŠSK ČR:
https://www.assk.cz/aktualne-vyjadreni-vykonneho-vyboru-assk-cr-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-419/

email2

Odbor regionálního rozvoje
Oddělení mládeže a sportu