Novinky

21.08.2019 Prázdninová předškolička pro nejmenší

Na oblíbeném zvykacím pobytu pro nejmenší děti zbývají ještě volná místa.

14.08.2019 Kryt 51 - útočiště se mění v past!

Připravujeme pro vás novou únikovou hru inspirovanou počítačovou hrou Fallout a kultovním filmem Mad Max. Sledujte náš fb profil - Labyrint Kladno

13.08.2019 Letní tábory

Díky, že s námi trávíte svůj čas... Fotografie z táborů můžete najít v záložce tábory/fotogalerie.

01.07.2019 Přihlašování do kroužků 2019/2020

Nabídka a přihlašování do kroužků na školní rok 2019/2020 je již k dispozici. Vybírat můžete v záložce KROUŽKY.

28.06.2019 Hledáme pedagogy

Do našeho týmu přijmeme kreativní kolegy na pozici PEDAGOG VOLNÉHO ČASU. Více se dozvíte v záložce - Nabídka práce.

Vzdělávací programy pro 1. stupeň ZŠ

HELPNI – nikdy nevíš, kdy to budeš potřebovat…

Naučíš se první pomoc, dozvíš se, jak nejrychleji a nejefektivněji postupovat v komplikované situaci. Vyzkoušíš si všechny situace, se kterými se můžeš setkat. Vše bude probíhat zábavnou formou, naučíme se i různé „fígle“.

Určeno: pro žáky 1. st. ZŠ
Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 50 Kč / účastník
Lektorka: Bc. Jana Jelínková, tel.: 601 369 401
 

Kolektivní hra Kin-ball

Hledáte hru, do které by se pohybově zapojili všichni žáci? Kin-ball je ideální hra na rozvoj fyzické zdatnosti, koordinace pohybu každého žáka a navíc utužuje týmového ducha. Kin-ball je především o spolupráci všech účastníků.

Určeno: pro žáky 1. stupně ZŠ
Délka programu: 45 nebo 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Kde: tělocvična přihlášené školy, venkovní výuka na školním hřišti
Cena: 30 Kč / účastník
Lektor: Mgr. Filip Dohnal, tel.: 702 007 236
 

Zpět na stromy

Nízké a vysoké lanové aktivity. Program překonávání lanových překážek pro třídní kolektivy. Zahrada nebo les se stromy blízko školy.

Trénink rovnováhy, síly, odvahy, vytrvalosti a teamové spolupráce pod vedením vyškoleného instruktora.

Určeno: pro žáky 1. st. ZŠ (optimální počet 20 – 30 účastníků)
Délka programu: dle požadavků obtížnosti, 90 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 60 Kč / účastník
Lektor: Mgr. Filip Dohnal, tel.: 702 007 236
 

Duhový podzim/Duhové jaro - NOVINKA

Program je zaměřen na poznávání stromů, květin, listů a hub formou pohybových her. V druhé části výukového programu budou děti pracovat s barvami a vyrábět lucernu, kterou si odnesou domů.  Během programu budou zmiňovány tradice a zvyky ročního období.

V Labyrintu nebo Labyrint klubu Spirála.

Určeno: pro žáky 1. stupně ZŠ
Délka programu: 4 vyučovací hodiny
Cena: 50 Kč / účastník
Termín: podzim a jaro
Lektoři: Mgr. Filip Dohnal, 702 007 236, Lucie Žáková, tel.: 702 032 409
 

Dobrodružství malé Zaji

Společně s malou surikatou Zaji se vydáme na putování kolem světa. Zažijeme veliké dobrodružství a setkáme se s nejrůznějšími dopravními prostředky, národy, zvířaty, rostlinami i pamětihodnostmi.

Při objednání alespoň tří výukových programů z tohoto cyklu, dostane každé dítě  cestovní pas, do kterého si po každém "putování" nalepí samolepky a dostane razítko.

Výběr ze sedmi okruhů:
1. Zaji v Africe
2. Zaji v Severní Americe
3. Zaji v Jižní Americe
4. Zaji v Evropě
5. Zaji v Asii
6. Zaji v Grónsku (na místo méně zajímavé Antarktidy)
7. Zaji v Austrálii

Délka programu: 60 - 90 minut
Termín: celoročně
Cena: 30 Kč / účastník
Lektorka: Bc. Jana Hoffmannová, tel.: 601 369 386
 

Dědečkové a babičky hudebních nástrojů

Prohlédneme a poslechneme si nejstarší hudební nástroje ze všech koutů světa a na některé si i zkusíme zahrát tak, jako na ně hrávali naši předci. Můžete se těšit na africký buben djembee, čínskou okarínu Xun, staroslovanskou citeru a mnoho dalších. O nástrojích se také dozvíme různé zajímavosti nebo si poslechneme legendy o jejich vzniku.

Určeno: pro 1. st. ZŠ
Délka programu: 45 - 60 minut
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč / účastník
Lektorka: Bc. Jana Hoffmannová, tel.: 601 369 386
 

Lidé kdysi

V tomto cyklu budeme společně poznávat staré civilizace napříč všemi historickými obdobími, avšak bez „zbytečných“ letopočtů nebo jmen dávných panovníků. Zjistíme, co naši předci jedli, jak se oblékali, co dělali ve svém volném čase a mnoho dalších zajímavostí.

Vyzkoušíme si některá zapomenutá řemesla a na chvíli se přeneseme zpět do minulosti, abychom si vyzkoušeli, jak žili lidé kdysi.

Na výběr je z těchto šesti historických období:
  • Pravěk útočí (pravěk na našem území)
  • To je on, faraon (starověký Egypt)
  • Ave César (starověké Řecko a Řím)
  • Indiáni jedou! (předkolumbovská Amerika)
  • Vaše veličenstvo (středověk na našem území)
  • Babičko, vyprávěj (novověk na našem území)
Délka programu: 90 minut
Termín: celoročně
Cena: 30 Kč / účastník
Lektorka: Bc. Jana Hoffmannová, tel.: 601 369 386
 

Zázračná voda

My jsme voda. Ochrana, vlastnosti a schopnosti vody. Pozorování a ztvárňování krystalů vody. Tajemství vody, fakta o vodě. Cesta vodní kapky. Voda všemi smysly.

Cena: 30 Kč / účastník
Délka programu: 90 minut
Lektorka: Mgr. Alena Loučanská, tel.: 601 369 382
 

Zboříme ledy

Jste nově vzniklá třída? Potřebujete již stávající kolektiv více poznat? Nebo chcete jen se svými žáky něco nového zažít?

Pomocí připravených zábavných her žáci spolupracují v malých i větších skupinách. V uvolněné atmosféře se více seznámí a pedagog má možnost sledovat žáky, jak spolu komunikují.

Program se přizpůsobí věku účastníků.

Určeno: pro žáky základních škol a 1. ročníky SŠ
Délka programu: 90 min.
Termín: celoročně dle dohody
Cena: 30 Kč / účastník
Lektorka: Bc. Markéta Duchoslavová
 

Duhový podzim/Duhové jaro - NOVINKA

Program je zaměřen na poznávání stromů, květin, listů a hub formou pohybových her. V druhé části výukového programu budou děti pracovat s barvami a vyrábět lucernu, kterou si odnesou domů.

Během programu budou zmiňovány tradice a zvyky ročního období. V Labyrintu nebo Labyrint klubu Spirála.

Určeno: pro žáky 1. stupně ZŠ
Délka programu: 4 vyučovací hodiny
Cena: 50 Kč / účastník
Termín: podzim a jaro
Lektoři: Mgr. Filip Dohnal, tel.: 702 007 236, Lucie Žáková, tel.: 702 032 409
 

Plamínek - protipožární prevence

Žáci při výuce získají ucelený přehled o činnosti jednotek požární ochrany, o principech hoření, telefonních číslech IZS, nahlášení či průběhu požáru. Seznámí se s chováním v přírodě, např. při bouřce nebo táboráku, ochranou při požáru a  základy 1. pomoci.

Cílem této výuky je naučit děti, jak řešit mimořádnou situaci, na koho se obrátit nebo jak pomoci ohroženým lidem. Výklad probíhá za pomoci obrazových pomůcek a dalších zajímavých metodických postupů. Určeno pro žáky MŠ a žáky 1. stupně ZŠ.

Délka programu: 2 vyučovací hodiny
Cena: 30 Kč / účastník / 1 blok
Lektorka: Markéta Duchoslavová, tel.: 602 622 799
 

Keramická dílna

Žáci se naučí základům práce s keramickou hlínou, výpal, práci s engobami, oxidy nebo glazurami.

Výukový program přizpůsobíme vašim požadavkům (včetně volby materiálů) nebo nabídneme konkrétní projekt. V případě, že chcete absolvovat celý proces výroby včetně finální úpravy, je třeba počítat se 2 návštěvami s odstupem 2-3 týdnů. Za příplatek jsme schopni finální úpravu zajistit sami.


Délka programu: minimálně jedna vyučovací hodina
Termín: celoročně dle dohody
Cena při konání v Labyrintu: 30 Kč / účastník / hodina (zde je možno program doplnit krátkou exkurzí do zázemí dílny)
Cena při konání ve škole: 60 Kč / účastník / hodina
Lektorky: Jaroslava Modrová, tel.: 601 369 383 nebo Jana Hromasová tel.: 601 369 39