OPJAK (ŠABLONY)

Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 je LABYRINT – středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 zapojen do projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Operačního programu Jan Amos Komenský (OPJAK), který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů EU.
 

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systému vzdělávání a dále přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání. Cíle má být dosaženo prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

PŘEHLED ŠABLON OPJAK PRO SVČ:
 
1) Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SVČ:
- Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ
- Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ
2) Podpora inovativního vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ:
- Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ

Název projektu dle MS2021+: Labyrint
Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005006
Celková alokace finančních prostředků na projekt: 3.008.725 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název projektu: Labyrint
Název školy příjemce: LABYRINT – středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005006


Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.